VTEM Menu - модуль joomla Mp3

 

Написання поурочного плану

Поурочний план - дзеркало роботи викладача, пишеться систематично на кожний урок і повинен бути змістовний і акуратний.

Поурочний план повинен включати такі основні питання: дату, наймену­вання групи, тему і мету уроку, питання для опитування, розгорнутий план викладу нового матеріалу, питання, задачі чи приклади для повторення та закріплення нових знань, проблемні питання, зв'язок з обраною спеціальністю, домашнє завдання, унаочнення уроку, методику його проведення.

Краще всього поурочний план вести в одному зошиті і писати на одній сторінці листа, а другу сторінку залишити для заміток, де можна записати на майбутнє цікаву для себе думку, чи більш вдалий спосіб викладу матеріалу, вирізку з газети, новинки в галузі і т. д.

Складаючи поурочний план, викладач повинен думати і про те, щоб урок був змістовний, цікавий і приніс студентам не тільки знання, а й задоволення.

Підготовка викладача до уроку

Готуючись до уроку, викладач повинен вияснити тему уроку, мету уроку, тип уроку, основні питання уроку.

Проаналізувати результати попередніх уроків.

Переглянути план попереднього уроку.

Вивчити матеріал з підручника, переглянути спеціальну та методичну літературу.

Підібрати наглядні посібники, фактичний матеріал, методичну літературу, роздатковий матеріал.

Продумати план уроку, питання та їх послідовність.

Врахувати вікові особливості студентів, важкі місця.

Скласти план уроку, конспект уроку.

Оцінити навчальне і виховне значення матеріалу.

Підготувати все необхідне для уроку.

Перевірити готовність до уроку свою, учнів, класу, обладнання.

Аналіз уроку

1. Загальні відомості про урок.

Дата, група, назва предмету, прізвище викладача, готовність класу, кількість студентів, тема уроку, мета уроку.

2. Тип уроку.

Доцільність вибраного типу уроку з точки зору вивчення даної теми. Наскільки чітко і послідовно розміщені окремі елементи уроку.

3. Зміст уроку.

Відповідність з програмою, повнота та науковість поданого матеріалу. Зв'язок теорії з практикою, зв'язок з сучасністю, доступність викладу, чи володіє викладач в достатній мірі матеріалом.

4. Метод викладання.

Чи відповідає метод викладання змістові і типу уроку, а також віковим особливостям студентів. Чи забезпечується принцип наочності та активності навчання? Види самостійних робіт студентів, їх методична цінність. Способи перевірки та оцінки знань студентів. Способи перевірки домашнього завдання.

5. Перевірка учнів.

Наскільки учні були включені в активну роботу пізнання і засвоєння. Чи були вони уважні, зацікавлені. Чи були порушення дисципліни на уроці, чим це викликано?

6. Перевірка викладача.

Уміння володіти групою, організувати її для роботи, її активність. Уміння створювати добру дисципліну, стиль і тон в роботі. Педагогічний такт, емоційність. Зовнішній вигляд, культура мови, чи користується авторитетом в учнів.

7. Результати уроку.

Виконання плану. Досягнення мети. Об'єм і якість знань. Виховне і навчальне значення уроку.

8. Висновки і пропозиції.

Позитивні та негативні сторони уроку. Як удосконалити позитивні сторони уроку і як уникнути негативних сторін. Оцінка уроку.