VTEM Menu - модуль joomla Mp3
Патріотичне виховання - це сфера духовного життя,
яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне,
що любить і ненавидить людина, яка формується
(В. О. Сухомлинський)

Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю.

Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу, насамперед молоді. Тому особливе занепокоєння викликає відсутність у багатьох учнів усвідомлення себе, як частини народу. Зарадити справі може створення такої системи освіти, яка виховувала б національно свідомих громадян України. Повага до своєї Вітчизни починається з рідного слова, географії, історії рідного краю.

Основною метою національно-патріотичного виховання є формування національно-свідомого громадянина на шляху демократичного розвитку нашої держави. Адже саме українцям притаманні любов до рідної землі, гордість за своє історичне минуле, повага до звичаїв, традицій, культури, духовних надбань нашого народу.

Основою духовного життя людини, її прагнення до волі та процвітання України є патріотизм. Він становить складову частину національного світогляду і поведінки людини у її ставленні до рідного народу, до інших націй і народностей. Патріотизм учнівської молоді має ґрунтуватись на історико – культурних традиціях народу, знанні героїчного минулого воїнів Київської Русі, Українського козацтва, Січових стрільців, борців з німецьким фашизмом. Найсуттєвішим у військово – патріотичному вихованні є пробудження духовності на національних, загальнокультурних засадах.

Особливу роль у національно-патріотичному вихованні молоді відіграє діяльність класних керівників та всього педагогічного колективу, оскільки вони є тими фахівцями, які забезпечують організаційно-масову та культурно-освітню роботу в навчальному закладі, активне дозвілля та відпочинок учнів, тому методичне об'єднання класних керівників Державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти» уже понад два роки працює над методичною проблемою:«ДУХОВНІ ОРІЄНТИРИ В ОСВІТІ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ».

Навчальний заклад підтримує думку, що патріотизм непідвладний часу. Це почуття робить учнів добрими, гуманними, справедливими людьми, які понад усе цінують рідну землю й мову, знають і поважають символи своєї держави, шанують історію і дбають про майбутнє. У сучасних умовах виховання особистості дитини, постає питання про те, чи здатне молоде покоління на високе почуття патріотизму?

Головною домінантою національно-патріотичного виховання молоді є формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває сьогодні особливого значення.

Для ДПТНЗ «Сумський центр професійно – технічної освіти» національно - патріотичний напрям роботи був і залишається пріоритетним. Ми прагнемо, щоб у закладі панував національний дух, виховувалось нове покоління українських громадян, учимо бережливому, шанобливому ставленню до державної символіки, національних традицій.

Навчальний заклад є творчою лабораторією педагогів, що здійснює патріотичне виховання як на уроках, так і  під час позакласної роботи. Ми працюємо над тим, щоб кожен учень відчував себе причетним до долі України.

Система національно - патріотичного виховання потребує нових підходів, матеріально-технічного забезпечення, використання інноваційних методів і форм роботи з учнями.

Педагогічний колектив ДПТНЗ «Сумський центр професійно – технічної центр»упевнений, що сьогоднішні учні здатні на патріотичні почуття. Вони хочуть миру і спокою у державі, її процвітання, бо саме це є рушійною силою майбутнього. Сьогоднішні заклики «Підтримай армію», «Одягни солдата», «Нагодуй солдата», «Врятуй солдата» повинні звернути увагу органів державної влади, громадськості, учнів, українців як нації на проблему забезпечення армії.

Реалізації Концепції національно-патріотичного виховання молоді сприяє й козацька педагогіка, головна мета якої полягає у плеканні в родині, навчальному закладі, громадському житті козака-лицаря — палкого патріота, мужнього громадянина незалежної України, захисника рідної землі з яскраво вираженою національною свідомістю, самосвідомістю, високим рівнем моралі й духовності. У виховній системі ДПТНЗ «СЦПТО» активно використовуються елементи козацької педагогіки. Щорічно проводиться конкурс «Козацькі розваги», який допомагає  формувати здоровий спосіб життя учнів, виховувати учнівську молодь на традиціях  українського народу, розвиває інтерес і звички учнів до самостійних занять фізичною культурою і спортом, - це ще один крок до відродження національних традицій та культурної спадщини українського народу.

Однією з ефективних форм національно – патріотичного виховання у навчальному закладі є позакласна робота, що включає пошукову роботу, волонтерський рух, відзначення пам’ятних дат з історії української державності.

 

Проектна діяльність у виховній роботі

Перед класними керівниками сьогодні постає проблема вибору оптимальних методів і форм виховання учнів. На наш погляд, це повинні бути активні методи і форми. Тому проектна діяльність була обрана однією із форм реалізації завдань національно-патріотичного виховання, що сприяє активізації пошукових умінь, ініціативи, творчості, самостійності, відповідальності.

Сьогодні надзвичайно актуально є організація збирання та поширення інформації про героїчні вчинки українських військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів у ході АТО, волонтерів та інших громадян, які надали значний внесок у зміцнення обороноздатності України.

Національно-патріотичний напрямок виховної роботи в ДПТНЗ «СЦПТО» залишається пріоритетним понад декілька років. Педагогічними працівниками та учнями проводиться плідна дослідницька робота з встановлення імен  героїв, випускників центру, які загинули у зоні АТО.

 

Музейна справа

Музей – відкритий лист із минулого в майбутнє. Він є осередком освіти, який сприяє вихованню в молодого покоління  патріотизму, любові до рідного краю, свого народу, забезпечення духовної єдності поколінь і призначений для збереження та вивчення матеріальної і духовної культури. Тут є і куточок з історії училища, де можна знайти інформацію про  вчителів та випускників. Учні навчального закладу  займаються краєзнавчо-пошуковою роботою, у процесі якої вони, з одного боку, пізнають історію Сумщини, традиції населення, з іншого – беруть безпосередню участь у відродженні національної та духовної спадщини. Формування цих високих якостей у наших учнів спирається, насамперед, на добре знання рідного краю, його людей, їхніх звершень, адже велика Батьківщина  починається від рідного порога, своєї вулиці, школи, села, краю.

 

Центром цієї роботи є музей «Шляхами подвигу і слави», який був заснований у 2002 році і є координаційним центром ефективних форм і методів навчально-виховної роботи, центром патріотичного виховання учнів.

Ефективним осередком виховання патріотичних почуттів у молоді є куточок бойової слави «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» періоду Великої Вітчизняної війни та нова експозиція, присвячена Героям Небесної Сотні і воїнам АТО, які навчалися у стінах навчального закладу. Протягом останніх двох років учнівським та педагогічним колективом навчального закладу поновлено матеріал з історії рідного краю, про давні звичаї, обряди, історію освіти. Дані матеріали висвітлені в різних експозиціях музею. Учні центру проводять змістовні екскурсії. Було поповнено музей новими експозиціями, удосконалено матеріали, що були в наявності (спогади учасників Другої світової війни, відновлення та встановлення імен невідомих солдат, похованих у братських могилах, спогади учасників бойових дій під час перебування в зоні АТО).

З метою розширення патріотичної роботи у закладі велика увага надається залученню учнів до проведення пошукової, дослідницької роботи, повернення забутих імен національних героїв.

Для нас герої Другої світової війни здаються особливими людьми з легенди. І це зрозуміло, тому що їх подвиги - легендарні.Формування мовної культури учнів

Рідна мова – духовне багатство народу. Мовленнєва культура людини – дзеркало її духовної культури. Адже без мови немає народу, без народу немає держави. Тому національне виховання та виховання патріотизму нерозривно пов’язані з оволодінням кожним учнем  своєю рідною мовою.

Навчальному закладу належить провідна роль в організації національного, мовного та мовленнєвого розвитку школярів.

Щороку учні ДПТНЗ «СЦПТО» виходять призерами в різних міжнародних конкурсах:

  • Знавців української мови ім. Петра Яцика;
  • Мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка;
  • Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник».

Беруть участь вихованці закладу і у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості; у загальнонаціональному конкурсі «Українська мова – мова єднання», Всеукраїнському літературно-мистецькому конкурсі юних літераторів «Я гордий тим, що українець зроду».

Вже стало традицією щороку 9 листопада, у День української писемності та мови, писати Всеукраїнський диктант, робота над яким сприяє усвідомленню школярами своєї етнічної приналежності.

Вихованці закладу залучаються до підготовки та проведення літературно-мистецьких свят «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття», тижня української мови та літератури, Шевченківських днів, театралізованих композицій, мультимедійних презентацій різножанрової тематики.Бібліотека

 

Сучасна бібліотека – не просто бібліотека, а центр освіти, духовності, культури і інформації. Сьогодні перед бібліотеками постає безліч питань. Як зберегти і передати нащадкам усі ті кращі надбання національної культури, що були виплекані протягом століть українським народом? Що треба зробити, аби й завтра лунала народна пісня, не всихала криниця народної мудрості і творчості? Які зусилля докласти, аби молодь не цуралася національного спадку? Адже звертання до традицій зовсім не означає нехтування сьогоденням. Тільки пізнавши минуле, витоки своєї культури та історії, можна чіткіше зрозуміти і уявити майбутнє. "Той, хто не знає свого минулого, – любив повторювати М.Рильський, – не вартий майбутнього".

Роль бібліотеки у патріотичному вихованні учнів є невід’ємною складовою виховного процесу, а саме: виховання у учнів любові до Батьківщини, рідного краю, міста, домівки, сім’ї, виховання почуття гідності та гордості за свою країну, формування любові до рідної національної культури, патріотичної свідомості. Виховання в учнів любові до свого народу, рідного слова, рідної природи.Волонтерська діяльність

 

Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність колективу центру. «Той, хто нічого не робить для інших, нічого не робить і для себе» під таким девізом працює волонтерська організація ДПТНЗ «Сумський центр професійно – технічної освіти», яка сприяє встановленню соціальних зв’язків, опануванню учнями новими навичками, формуванню у них прагнення до відповідальної патріотичної поведінки, моральних та духовних якостей, світогляду справжнього громадянина України. Педагоги, учні, працівники навчального закладу постійно доглядають за меморіалом Слави, що знаходиться в фойє училища. Учні систематично відвідують ветеранів війни та учасників бойових дій в зоні АТО, сім’ї загиблих воїнів в АТО.

Своїм завданням волонтери вбачають: виховувати свідоме відношення до себе та оточуючих, почуття власного обов’язку; формувати активну життєву позицію, лідерські якості, виявляти та розвивати організаторські, творчі, професійні здібності молоді, здатність до взаємодопомоги, милосердя; розвивати уміння і навички, необхідні для участі у відповідних волонтерських заходах. Кожен волонтер має форму, особисту книгу, знає свої права і обов’язки. Ветерани завжди шановані гості у навчальному закладі, приходять не лише на свята, а й у будні.

Волентери вітають ветеранів та учасників війни, вдів з державними святами, запрошують їх на училищні свята, допомагають по господарству, купують ліки, продукти, іноді просто спілкуються з одинокими людьми.

Члени волонтерських загонів узагальнюють зібрані матеріали, пишуть творчі та дослідницькі роботи про ветеранів, учасників бойових дій в АТО.

Одним із напрямів патріотичного виховання учнів є виховання на героїчних вчинках воїнів – визволителів під час Великої Вітчизняної війни. З метою формування високих духовно – моральних принципів і громадянської відповідальності, відданості своїй Вітчизні, патріотичних якостей молоді систематично проводиться цілеспрямована робота з ветеранами та учасниками війни. З метою виховання у молоді турботливого, бережливого ставлення до старшого покоління, бажання надати йому необхідну допомогу і підтримку у центрі працює волонтерська організація для надання допомоги ветеранам, вдовам загиблих та померлих учасників Великої Вітчизняної війни. Багато з цих подвигів оспівано у віршах, оповіданнях, кінофільмах. А більшість із них до цього часу залишаються невідомими. Пошуковці намагаються відкрити ці сторінки війни, поки живі очевидці подій.

Учні ДПТНЗ «Сумський центр професійно – технічної освіти»  переймаються долею бійців, котрі воюють в зоні АТО і знаходяться на лікуванні. Для підтримки воїнів в АТО, учні активні учасники акцій «Солодощі солдату», «Великодній кошик для воїна АТО» ,«Лист пораненому» «Назустріч мрії», «Серце до серця!».Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти» співпрацює з Сумським обласним центром відпочинку, оздоровлення, туризму та військово-патріотичного виховання, який проводить для учнів нашого навчального закладу заходи, метою яких є формування історичної пам’яті, громадського виховання, формування національної ідентичності. У ході зустрічей учні згадали та дізнались чимало невідомих болючих фактів нашої історії, а також було продемонстровано фільм про голодомор в Україні

Учні ДПТНЗ «СЦПТО» систематично відвідують волонтерську організацію "ОМОФОР". Волонтери займаються плетінням маскувальних сіток, за допомогою яких воїни АТО маскують військову техніку, бліндажі, траншеї тощо.

За 2 роки існування організації, волонтери сплели 338 сіток. Виготовлення однієї сітки займає близько 3-5 днів, але все залежить від кількості людей. Крім того, волонтери в'яжуть костюми для снайперів, які називаються «кікімори». Одна «кікімора» плететься близько тижня. Передають маскувальні сітки та костюми до зони АТО через волонтерів, або користуються послугами «Нової пошти». Наші учні із задоволенням взяли участь у виготовленні сіток та костюмів, які стануть у нагоді нашим захисникам, славним воїнам АТО. Дізнались чимало цікавого про роботу українських волонтерів, які надають значну допомогу солдатам, які обороняють нашу землю.

У І семестрі 2016-2017 навчального року класні керівники разом зі своїми групами розпочали роботу на проектом «Добро починається з тебе», у рамках якого визначилися з напрямком роботи щодо впровадження даного проекту.

Так, група № 19 і гр. № 4 допомагають волонтерському центру у плетінні сіток для АТО. Група № 19 виготовила та передала до госпіталю новорічні гостинці (пряники ручної роботи).Група № 4 систематично відвідує учасника бойових дій в зоні АТО Бабченка Олександра, над яким взяли шефство ще у 2015 році. Учні групи  № 12 відвідують Сумський обласний центру служби крові для того, щоб здати кров для онкохворих дітей та для воїнів АТО і врятувати чиєсь життя, адже це почесно, корисно і необхідно.           Проявом патріотичного духу, свідченням формування Української нації стало масове використання української національної та державної символіки, українського традиційного одягу, жовто-блакитних кольорів. При проведенні виховних заходів доцільно добираються і поєднуються різноманітні методи і форми патріотичного виховання, які насичуються патріотичними емоціями та переживаннями, активно використовуються приклади мужності і звитяги захисників України як з історичного минулого, так і нинішніх воїнів-героїв, які боронять нашу державу від російської агресії.

Виховні ідеали - найважливіші компоненти духовності кожної особистості й усього народу. Наш народ має особливий ідеал Людини. Необхідно, щоб кожен знав і наслідував національні ідеали, бо нашому народу сотні років загрожувала небезпека втратити свою національність.

 

Позакласна діяльність

6 грудня 2014 року в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Сумський центр професійно-технічної освіти» було відкрито меморіал Слави всім героям АТО, які полягли за свою Батьківщину.  

23 лютого 2015 року у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Сумський центр професійно-технічної освіти» відбувся виховний захід, присвячений вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Лінійка - реквієм була проведена у фойє навчального закладу біля Меморіалу воїнам, загиблим за Україну. Мета заходу - закликати всіх присутніх згадати у молитвах Героїв, які поклали свої життя  за наше майбутнє, героїчно захищаючи нашу державу, її суверенність, незалежність, свободу.

Під час заходу лунали пісні «Мальви» та «Балада про матір» у виконанні лауреата Всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів Чумакової Даніелли, декламувались вірші, присвячені Небесній сотні. Завдяки створеній презентації, присутні згадали загиблих Героїв.

Під мелодію гімну Небесної сотні «Плине кача» відбулося запалення свічок та покладання квітів до Меморіалу.06 травня 2016 року в ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти» відбулася урочиста лінійка з нагоди відкриття меморіальної алеї воїнам, загиблим в АТО. Молоді хлопці, які героїчно загинули, захищаючи суверенність нашої країни, у різний час навчались у нашому навчальному закладі, сиділи за партами, працювали в майстернях, бігали сходами та коридорами.

На лінійці були присутні учні та працівники навчального закладу, рідні та близькі героїв, віддавших життя за волю та незалежність України. Крім того були почесні гості.

Допоки ми живі – житиме пам’ять про наших героїв. Герої з меморіальної алеї щодня зустрічатимуть поглядом учнів, нагадуючи кожному, що вони поклали життя, аби ми жили в мирній, квітучій Україні. Героїчні та мужні подвиги цих людей назавжди залишаться в нашій пам’яті!Покрова Пресвятої Богородиці – свято християнське і національне, воно символізує зв’язок поколінь, невмирущість героїчних традицій нашого народу. А з недавніх пір свято Покрови в Україні відзначається ще й як День українського козацтва та захисника України. Саме цьому святу і була приурочена лінійка в ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти», яка пройшла 13 жовтня 2016 р.

У цей урочистий день вшанували тих, хто причетний до високого звання захисник Вітчизни: від вкритих сивиною і увінчаних нагородами фронтовиків до молоді нашого сьогодення. Адже із давніх-давен повелося, що на сильні плечі чоловіка лягає нелегкий обов’язок захисника.

Згадали і про запорізьких козаків, бо усе своє життя поклали вони на те, щоб боронити люд український від сваволі іноземних загарбників, дбали про те, щоб у цій боротьбі зажити лицарської слави. Їхні героїчні подвиги, самовідданість, самопожертва, високий патріотизм і національна самосвідомість засвідчили віковічне прагнення українського народу до свободи і незалежності. На довгі часи був і залишається запорізький козак ідеалом українського воїна – лицарем честі і мужності, захисником вільної держави.Уже традиційно 6 грудня в ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти» проводиться урочиста лінійка, приурочена Дню збройних сил України. Учні та педагогічний колектив закладу збираються для того, щоб віддати шану героям, завдяки яким майорить сьогодні  синьо-жовтий прапор свободи в нашій державі. Як завжди, на святі присутні чимало почесних гостей, а також батьки випускників нашого навчального закладу, які загинули за незалежність України; наші земляки воїни АТО та волонтери.Традиційним для Державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр ПТО» є проведення конкурсу «Дня здоров’я». У 2015 році - День здоров'я проходив під гаслом «Україна – єдина країна», а у 2016 році - національно-патріотичне свято пройшло під гаслом «Щоб у серці жила Батьківщина». Проведення Дня Здоров’я спрямоване на формування в учнів розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної держави, відчуття приналежності до України, усвідомлення себе українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу, виховання поваги до державних символів, шанобливого ставлення до традицій українців та представників інших національностей, що населяють країну, пропаганду та популяризацію здорового способу життя, оздоровлення учнів, розвитку почуття відповідальності та взаємодопомоги.Отже, педагогічний колектив ДПТНЗ «Сумський центр професійно – технічної освіти» постійно працює над формуванням патріотичних почуттів учнів, вихованням любові до Батьківщини, поваги до її звичаїв, традицій, обрядів, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім`я процвітання української держави. Об'єднуючись історичною пам'яттю, мовою, культурою, конкретними добрими  справами ми можемо зміцнити і зберегти нашу державу. Виховна система національно-патріотичного виховання була і залишається пріоритетним напрямком роботи класних керівників та всього педагогічного колективу навчального закладу. «Не загубити! Не втратити! Відродити!» - ось ниточка, яка пронизує весь виховний процес Державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти. Слава Україні!!!