Річний звіт про діяльність закладу освіти 
Протокол №7 від 30.08.2022 р.