Друкар флексографічного друкування. Оператор верстатів з програмним керуванням
ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯФлексографія сьогодні – не тільки надзвичайно популярний вид друку, але й один з найуніверсальніших способів, оскільки задруковувати в процесі флексодруку можна практично будь-які матеріали – від тонких синтетичних плівок та звичайного паперу до металізованої фольги і нерівного та пористого гофрокартону. 

 

Флексографія – це різновид високого ротаційного друку, у процесі якого обраний матеріал контактує з друкарською формою. Якщо звернутися до походження назви цієї популярної технології, то знайдемо слово, що найкраще характеризує флексодрук – “flexibilis”, що значить “гнучкий”.

 

Головними відмінними рисами флексографічного друку є використання гнучких та еластичних друкарських форм і швидкосохнучих малов’язких фарб. Для флексодруку використовують рідку фарбу, що розчиняється водою, спиртами або іншими розчинниками. Конструкція фарбового апарата є простою, а відтак зменшується метало- та енергоємність друкарської машини для цього способу друку – у порівнянні з офсетним і високим. 

 

Флексографія насправді є абсолютно унікальною, адже поєднала в собі переваги високого друку та відносної економічності. Еластичні форми для флексодруку є досить простими у виготовленні, але при цьому вони чудово показали себе в роботі: дають максимальну очікувану кількість якісних відбитків. Завдяки цьому, форма використовується довше, а собівартість друкованої продукції зменшується.

 

Флексодрук має низку цінних переваг:

 

 • широкий вибір матеріалів для друку (друкарські форми у флексомашинах здійснюють мінімальний тиск на матеріал, а відтак для друку можна використовувати і тонкі плівки, і самоклеючий папір. Безумовно, можна працювати і з міцними матеріалами – гофрокартоном, фольгою);
 • економічно вигідний метод для середніх і великих тиражів (цим завдячуємо вже згаданій тиражостійкості гнучких форм для флексомашин);
 • можливість отримувати відбитки різних розмірів, завдяки гнучкій конфігурації форм; 
 • можливість використання фарб, які застосовуються при виготовленні харчового паковання

 

Флексографічний спосіб друку є надзвичайно популярним сьогодні. Це пояснюється відносною простотою побудови і обслуговування друкарських машин, їхньою високою продуктивністю, можливістю задруковувати широкий спектр матеріалів та, безсумнівно, якістю отриманої готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: технічні вимоги до друкарських форм; рецептуру й властивості використовуваних фарб; способи коригування кольору фарби відповідно до оригіналу; сорти й властивості застосовуваного паперу; способи регулювання машини флексографічного друкування.

 

Повинен уміти: друкувати етикеткову продукцію на папері в одну-дві фарби на машинах флексографічного друкування, призначених для друкування на папері. Установлювати і приладжувати друкарські форми. Установлювати рулони і заправляти папір. Наповнювати фарбовий апарат. Очищувати і змащувати машину. Регулювати друкарський апарат. Відслідковувати процес змотування віддрукованої продукції в рулон. Знімати рулон. Ліквідувати неполадки в роботі обслуговуваного устаткування. Виконувати під керівництвом друкаря флексографічного друкування вищої кваліфікації роботи з друкування на папері водно-спиртовими фарбами на чотири-шестифарбних універсальних машинах флексографічного друкування.

Приклади робіт

 • Підготовка до експонування формних пластин;
 • Проявлення друкарських форм;
 • Фінішна обробка друкарських форм;
 • Встановлення друкарських форм на формні циліндри;
 • Підготовка до роботи друкарської машини лінійного типу;
 • Друкування пробного відбитка;
 • Регулювання  кількості подачі фарби на форму;
 • Регулювання тиску у друкарській парі в залежності від виду задруковуючого матеріалу;
 • Друкування нескладних робіт в декілька фарб;
 • Виконання загальних положень технічного обслуговування машини.

 

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати у разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

 


ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ


Оператор верстатів з програмним керуванням забезпечує процес оброблення металевих деталей на верстатах з програмним керуванням. Він веде процес оброблення деталей з пульта керування верстата; установлює і знімає деталі після оброблення; стежить за роботою систем верстатів, які обслуговує, може керувати групою верстатів; контролює оброблення поверхонь деталей, перевіряє якість оброблення деталей контрольно-вимірювальним інструментом та візуально; налагоджує окремі вузли і механізми; контролює вихід інструменту в початкову точку та коректує його; установлює інструмент в інструментальні блоки; підбирає та установлює інструментальні блоки з заміною і юстируванням інструменту; усуває дрібні неполадки в роботі інструменту та пристроїв.

 

Професійно важливі якості: нормальна гострота зору і слуху; точна зорово-моторна координація (на рівні рухів рук); здібність до концентрації уваги в умовах перешкод; гнучкий розподіл уваги; оперативне мислення; просторова уява; схильність до роботи з технікою; точність, акуратність, врівноваженість.

Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

 • принцип роботи верстатів з програмним керуванням;
 • режими роботи верстатів, які обслуговує;
 • правила керування устаткуванням, яке обслуговує;
 • найменування, призначення, класифікацію, будову та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних пристроїв, різального, простого і середньої складності та  контрольно-вимірювального інструменту;
 • ознаки спрацювання різального інструменту;
 • найменування, маркування і основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;
 • основні поняття з механіки, гідравліки та електротехніки в обсязі, необхідному для виконання робіт;
 • особливості обробки деталей на верстатах з програмним керуванням;
 • умовну сигналізацію, яка застосовується на робочому місці;
 • призначення умовних знаків на панелі керування верстатом;
 • принципи запису керуючої програми з пульта пристрою керування та перенесення керуючої програми з носія до пристрою керування;
 • основи знань про допуски, квалітети та параметри шорсткості;
 • призначення і властивості охолоджувальних і мастильних рідин;
 • читання креслень деталей, які обробляє.

 

Повинен уміти:

 • вести процес оброблення з пульта керування простих деталей за 12-14 квалітетами на налагоджених верстатах з програмним керуванням з одним видом оброблення;
 • установлювати і знімати деталі після оброблення;
 • стежити за роботою систем верстатів, які обслуговує, за повідомленнями на екрані пристрою керування та реагувати на них;
 • перевіряти якість оброблення деталей контрольно-вимірювальним інструментом та візуально;
 • підналагоджувати окремі прості і середньої складності вузли і механізми під керівництвом оператора більш високої кваліфікації.

Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

 • раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
 • дотримуватися  норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

      При вступі  на навчання - повна або базова загальна середня освіта.

      Після закінчення навчання - повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «оператор верстатів з програмним керуванням ІІ розряду»; без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника: оброблення металів та матеріалів різанням.