Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів


Тема: «Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів»

 
 

Мета:

освітня: розглянути особливості взаємодії ор­ганізмів в агроценозах, з'ясувати структуру, особливості функціонування та шляхи підвищення продуктивності агроценозів;

розвивальна:розвивати вміння аналі­зувати отриману інформацію щодо взаємодії штучних та природних екосистем;

виховна:виховувати розуміння єдності всіх видів живих організмів у природі.ЗАВАНТАЖИТИ:

Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів